Deep Link

Check an Invoice

Нэхэмжлэх амжилттай үүссэний дараа энэ функцыг ашиглан Монпэй апликейшныг дуудна.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice/SAMPLE_INVOICE_ID');
$request->setRequestMethod('GET');

$body = new http\Message\Body;
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Accept' => 'application/json',
 'Authorization' => 'Bearer {your token}'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice/SAMPLE_INVOICE_ID")
 .method("GET", null)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("Accept", "application/json")
 .addHeader("Authorization", "Bearer {your token}")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Method GET
URL https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice/{invoiceId}
Content-Type application/json
Accept application/json
Authorization Bearer {token}
Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
invoiceId path Нэхэмжлэхийн ID
token header Өмнө хүлээн авсан токен. Токен нь клиентийн эрх эсвэл хэрэглэгчийн токен байна.
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар
access_token string API руу илгээж дараагийн түвшний функцуудыг дуудах хандалтын токен
token_type string Токений төрөл
refresh_token string Суусан апп-ын токен. Энэ токеныг ашиглан дахин шинэ хандалтын токен авах боломжтой. Гэхдээ одоогоор access_token нь хугацаагүй учир энэ параметр хэрэглэгдэхгүй байгаа
expires_in integer Хандалтын токений хүчинтэй байх хугацаа. Гэхдээ одоогоор access_token нь хугацаагүй учир энэ параметр хэрэглэгдэхгүй байгаа
Хариуны төрөл
Параметр Төрөл Тайлбар
code string Төлөвийн тайлбар код
intCode integer Төлөвийн код
info string Төлөвийн мэдээлэл
result object Параметр агуулсан үр дүнгийн обьект
result - параметр обьектын тайлбар
Нэр Төрөл Тайлбар
id integer Нэхэмжлэхийн давтагдашгүй id
receiver string Нэхэмжлэхийн төрлөөс хамаарч утга нь өөр өөр байна.
 • P2B -> Бүтээгдэхүүн борлуулсан салбарын нэр
 • P2P -> Нэхэмжлэгдсэн дүнг хүлээн авах дансны дугаар
 • B2B -> Байгууллагын нэр
amount double Дүн
userId integer Төлөгч хэрэглэгчийн id
miniAppId integer Мини апп id
createDate date Нэхэмжлэх үүссэн огноо
updateDate date Нэхэмжлэх засагдсан огноо
status string "NEW", "PAID", "FAILED"
description string Нэхэмжлэхийн тайлбар
txnId string Гүйлгээний дугаар
statusInfo string Хэвлэж болохуйц мэдээлэл
redirectUri string Буцах url хаяг
invoiceType Enum (P2B, P2P, B2B)
 • P2B -> Хэрэглэгчээс мерчант
 • P2P -> Хэрэглэгчээс хэрэглэгч
 • B2B -> person to MF & MF to organization
bankName (Only B2B connections) Enum
 (KHAN,
TDB,
GOLOMT,


STATE,
ULAANBAATAR,
XAC,
CAPITRON,


ARIG,
CHINGGIS,
BOGD,
CREDIT,


HUGJIL,
TURIIN_SAN)
Банкны нэр
bankAccount (Only B2B connections) string Банкны дансны дугаар
bankAccountName (Only B2B connections) string Данс эзэмшигчийн нэр