User Presented QR

Танилцуулга

Customer presented QR нь ПОС машины QR уншигч төхөөрөмж ашиглан хэрэглэгчийн Монпэй апликейшн дээр үүсгэсэн QR-г уншуулан хэрэглэгчийн апликейшн руу нэхэмжлэх илгээх байдлаар шууд төлөх боломжтой шийдэл юм.

Дарааллын диаграм