Merchant Presented QR

Танилцуулга

QR API нь Кассын системийн дэлгэц эсвэл веб сайтын төлбөр төлөлтийн хэсэгт QR код үүсгэн харуулж хэрэглэгчийг Монпэй апликейшнаар төлбөрөө төлөх боломжийг олгоно.

Дарааллын диаграм