Tan Code

Хэрэглэгчийн гар утасны дугаарт TAN код илгээж, мессэжээр очсон кодыг оруулж баталгаажуулснаар төлбөр хүлээн авах шийдэл юм.

Дарааллын диаграм